Guziki

Status prawny

Zespół Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

Szkoła działa na podstawie:

Zespół Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016r., poz. 1943, z późn. zm.)  i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy
  2. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1982r. Nr 13, poz. 19, z późn. zm.)
  3. Statut Zespół Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

29-05-2019 - Edycja treści.

11-06-2018 - Edycja treści.

16-05-2017 - Edycja treści.

15-10-2015 - Edycja treści.

02-10-2015 - Edycja treści.

13-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

04-07-2014 - Edycja treści.

02-01-2013 - Edycja treści.

14-11-2012 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 590