Guziki

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa i zasady ich udostępniania

 • księga uczniów
 • księgi arkuszy ocen
 • księga zarządzeń dyrektora szkoły,
 • protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej,
 • uchwały Rady Pedagogicznej,
 • protokoły posiedzeń Rady Rodziców,
 • protokoły posiedzeń Komisji Socjalnej,
 • protokoły posiedzeń Komisji do spraw pomocy zdrowotnej
 • rejestr wydanych legitymacji uczniowskich,
 • rejestr akt osobowych
 • rejestr wydanych decyzji w sprawie zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego, drugiego języka obcego
 • rejestr wydanych aktów nadania stopnia nauczyciela kontraktowego
 • rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926)
 • książka obiektu budowlanego,
 • księgi inwentarzowe i środków trwałych
 • dokumentacja spisu inwentaryzacyjnego
 • skontrum biblioteczne
 • ewidencja świadectw szkolnych,
 • dziennik dokumentów niejawnych
 • ewidencja pieczęci i pieczątek,
 • plany i sprawozdania
 • księga wyjść
 • archiwum szkolne (rejestr akt osobowych zarchiwizowanych, akta osobowe, dokumenty księgowe, płacowe, dokumenty wytworzone przez szkołę)

Rejestrów zawierających dane osobowe nie udostępnia się osobom postronnym, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926)
Dokumenty archiwalne są udostępniane na terenie szkoły osobom upoważnionym na ich wniosek.

Sposoby i zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach i ewidencjach .

Dokumenty udostępniane są powołanym do tego organom kontrolującym na terenie szkoły

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

13-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 435