Guziki

Sposób załatwiania spraw

Sekretariat

Godziny przyjmowania interesantów przez sekretariat:

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00

Sposoby załatwiania spraw w Zespole Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi.

 1. Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski, pisma interesantów, udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.
 2. Korespondencję można dostarczyć osobiście, drogą pocztową, faksem lub elektronicznie.
 3. Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.
 4. Wszystkie sprawy wpływające przekazywane są Dyrektorowi Szkoły na bieżąco.
 5. Dyrektor podejmuje decyzje o kolejności i sposobie ich załatwiania.
 6. Szkoła prowadzi sprawy kadrowe: nauczycieli i pracowników niepedagogicznych
 7. Szkoła zawiera umowy z dostawcami mediów
 8. Szkoła zawiera umowy najmu
 9. Szkoła prowadzi rozliczenia ZUS , US
 10. Sprawy ubezpieczeń uczniów i pracowników

Ponadto sekretariat wykonuje:

 1. Zapisy oraz wypisy uczniów.
 2. Wydaje legitymację.
 3. Wydaje duplikaty legitymacji oraz duplikaty innych dokumentów. Osoba starająca się o duplikat danego dokumentu powinna złożyć w sekretariacie szkoły stosowne podanie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, koszt wydawania duplikatów jest odpłatny.

Ponadto sekretariat szkoły wykonuje zadania i inne polecenia zlecone przez dyrektora oraz wynikające z działalności statutowej szkoły.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

29-05-2019 - Edycja treści.

23-11-2018 - Edycja treści.

20-11-2018 - Edycja treści.

13-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

06-01-2013 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 574