Guziki

Sposób załatwiania spraw

Sekretariat

Godziny przyjmowania interesantów przez sekretariat:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Natalii Gąsiorowskiej

Sposoby załatwiania spraw w Zespole Szkół Ekonomii i Usług im. Natalii Gąsiorowskiej w Łodzi.

 • Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski, pisma interesantów, udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.
 • Korespondencję można dostarczyć osobiście, drogą pocztową, faksem lub elektronicznie.
 • Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.
 • Wszystkie sprawy wpływające przekazywane są Dyrektorowi Szkoły na bieżąco.
 • Dyrektor podejmuje decyzje o kolejności i sposobie ich załatwiania.
 • Szkoła prowadzi sprawy kadrowe: nauczycieli i pracowników niepedagogicznych
 • Szkoła zawiera umowy z dostawcami mediów
 • Szkoła zawiera umowy najmu
 • Szkoła prowadzi rozliczenia ZUS , US
 • Sprawy ubezpieczeń uczniów i pracowników

Ponadto sekretariat wykonuje:

 • Zapisy oraz wypisy uczniów.
 • Wydaje legitymację.
 • Wydaje duplikaty legitymacji oraz duplikaty innych dokumentów. Osoba starająca się o duplikat danego dokumentu powinna złożyć w sekretariacie szkoły stosowne podanie.
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami, koszt wydawania duplikatów jest odpłatny.
 • Ponadto sekretariat szkoły wykonuje zadania i inne polecenia zlecone przez dyrektora oraz wynikające z działalności statutowej szkoły.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

23-11-2018 - Edycja treści.

20-11-2018 - Edycja treści.

13-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

06-01-2013 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 373