Guziki

Budżet

Budżet na rok 2018

BUDŻET SZKOŁY NA ROK 2018 r. : 3222017,00 PLN

Kwota ta jest przeznaczona na:

  1. wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych i pracowników administracji i obsługi,
  2. składki ZUS i F.P. ,
  3. bieżące opłaty za media,
  4. bieżące naprawy i remonty,
  5. zakup wyposażenia pomieszczeń szkolnych,
  6. zakup pomocy naukowych, książek do biblioteki szkolnej,
  7. zakup materiałów kancelaryjnych, druków szkolnych,
  8. zakup środków czystości, materiałów konserwatorskich,
  9. dokształcanie nauczycieli.

ZSE i U jest w trakcie realizacji projektu unijnego w ramach POKL

 „Azymut na sukces” z budżetem 438 499,13 PLN

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

11-06-2018 - Edycja treści.

16-05-2017 - Edycja treści.

13-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 551